Verbindende Communicatie

Verbindende communicatie is een inspirerende, effectieve en overzichtelijke manier van communiceren, die je je met de nodige oefening goed eigen kunt maken. Juist in deze tijd kan deze methode een tegenwicht bieden aan conflicten en polarisatie.

Als je minder let op wat iemand anders precies zegt of doet en meer op wat er schuilgaat achter het soms pijnlijke gedrag van de ander, zul je merken dat je wél in contact kunt blijven. Dat betekent trouwens niet dat je het met elkaar eens hoeft te zijn…
Iedereen kent bijvoorbeeld gevoelens van blijdschap, schrik, angst, verdriet en verwarring. Iedereen heeft  behoefte aan erkenning, aan aandacht, aan liefde, aan ruimte en autonomie. Door je aandacht op deze drijfveren te richten, kun je gemakkelijker met elkaar in verbinding blijven.

In contact blijven met de ander, zonder het met elkaar eens te zijn. Dat kan!

Verbindende communicatie maakt het mogelijk om tegenstellingen te overbruggen, conflicten vreedzaam op te lossen, en jezelf eerlijk te uiten en daarbij in contact te blijven met de ander.
De termen ‘verbindende communicatie’ en ‘geweldloze communicatie’ verwijzen allebei naar dezelfde methode. Deze is in de vorige eeuw ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Marshall Rosenberg. Het is een antwoord op zijn zoektocht hoe je het mededogen kunt stimuleren, dat in iedereen aanwezig is.

Jezelf eerlijk uiten, zonder de ander te verliezen.
Vier stappen

De methode van de verbindende communicatie kent de volgende stappen:
– waarnemen wat er gebeurt en dit onderscheiden van je gedachtes en oordelen
– herkennen van de gevoelens die de waarneming in jou oproept
– zoeken van de werkelijke oorzaken van je gevoelens in al dan niet vervulde behoeftes
– omzetten van ‘eisende vragen’ in ‘verzoeken’, waarbij je de ander vrij laat.

Het vergt oefening om de verbindende communicatie toe te passen. En dat gaan we dan ook samen doen. Maar de methode is slechts een middel om het doel te bereiken. Het gaat om het maken van verbinding met jezelf en de ander. Hoe meer je oefent, hoe losser je komt te staan van de methode en hoe vrijer je je kunt uiten.

Je zult zien dat het werkt!